V. Korizmena nedjelja

liturgijska godina B, V. Korizmena nedjelja

Ulazna: Dosudi mi pravo, A. Canjuga ili Zazvat će me, Š. Marović ili  Dosudi mi pravo, Bože, A. Igrec ili  Smiluj se Gospodine, A. Igrec ili  O Isuse ja spoznajem, PGPN 455

Otpjevni psalam: Čisto srce A. Klobučar ili  Čisto srce, S. Grgat ili  Čisto srce, Š. Marović

Prinosna: Bog oprosnik nam darova, Lj. Galetić – obr. M. Martinjak ili  Častimo te, Križu sveti, PGPN 481 ili  Častimo te, Križu sveti, V. Novak 

Pričesna: Ako pšenično zrno, PGPN 436 ili  Ako pšenično zrno, T. Prša ili  Ne živi čovjek samo o kruhu, gregorijanski napjev

Završna: Počinje se slavna muka – Jaićev Pjevnik, PGPN 855 ili  Svetom Križu, Harm. M. Demović