XXXIV. nedjelja – Krist Kralj

liturgijska godina C, XXXIV. nedjelja – Krist Kralj

Ulazna: Dostojan je zaklani Jaganjac, A. Canjuga ili Dostojan je zaklani Jaganjac, Š. Marović ili  Ti, Kriste, Kralj si vjekova, PGPN 183

Otpjevni psalam: Hajdemo radosno, Š. Marović ili  Hajdemo radosno, Krist Kralj, S. Grgat ili  Hajdemo radosno u dom Gospodnji, , A. Igrec

Prinosna: Ti Kriste Kralj si vjekova, T. Fosić (5 strofa) ili  Ti, Kriste Kralj si vjekova, PGPN 183.5 ili Svi kliknimo Kristu, P. Ivanišić, M. Martinjak (4. strofa)

Pričesna: Gospodin kraljuje, PGPN 222 ili  Ja sam s vama, PGPN 273/274

Završna: Slava ti Kriste Bože naš, G. F. Händel ili  Isuse Kralju, T. Fosić