V. nedjelja kroz godinu

liturgijska godina B, V. nedjelja kroz godinu

Ulazna: Dođite, prignimo koljena, A. Canjuga ili Dođite, prignimo koljena, Š. Marović ili  Prigni se, svako koljeno, PGPN 207

Otpjevni psalam: Hvalite Gospodina, A. Klobučar ili  Hvalite Gospodina, S. Grgat

Prinosna: Darove prinesite, PGPN 230 ili  Nosimo dare, M. Martinjak

Pričesna: Dođite živomu vrelu, PGPN 153 ili Dođite živomu vrelu, Š. Marović

Završna: O Srce Sina Božjega, PGPN 175