Poziv na godišnju skupštinu HDCG-a

Poziv na godišnju skupštinu HDCG-a

Poštovani članovi Hrvatskog društva crkvenih glazbenika,

pozivamo vas na redovitu godišnju skupštinu HDCG-a koja će se održati u četvrtak, 12. svibna 2016. u prostorima Instituta za crkvenu glazbu »Albe Vidaković« Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Vlaška 34/III) s početkom u 19:00 sati.

Uprava HDCG-a