ODRŽAN MEĐUNARODNI ZNASTVENI SIMPOZIJ: 150. OBLJETNICA ROĐENJA JANKA BARLÉA

ODRŽAN MEĐUNARODNI ZNASTVENI SIMPOZIJ: 150. OBLJETNICA ROĐENJA JANKA BARLÉA

Pod pokroviteljstvom Zagrebačke nadbiskupije te uz suorganizaciju Prvostolnoga kaptola zagrebačkog, Društva za povijesnicu Zagrebačke nadbiskupije “Tkalčić”, časopisa sv. Cecilija i Slovenskog doma u Zagrebu, a pod vodstvom Hrvatskog društva crkvenih glazbenika, održan je u subotu, 26.listopada u dvorani Nadbiskupijskog pastoralnog instituta međunarodni znanstveni simpozij povodom 150.obljetnice rođenja Janka Barlea. Iako je rođeni Slovenac, Janko Barle čitav je svoj život i djelovanje posvetio Hrvatskoj i hrvatskom narodu te na taj način još više zbližio naša dva susjedna naroda. Kroz izlaganja cijenjenih predavača prikazan je Barle prvenstveno kao svećenik-kanonik, zatim kao povjesničar, pisac, etnomuzikolog, etnobotaničar, urednik časopisa sv. Cecilija, sakupljač i izdavač narodnog glazbenog blaga, visoki djelatnik Hrvatskog glazbenog zavoda, član Hrvatske akademije za znanost i umjetnost te kao djelatnik u ostalim dosad nespomenutim aktivnostima u hrvatskom i slovenskom povijesnom kontekstu.