III. Korizmena nedjelja

liturgijska godina B, III. Korizmena nedjelja

Ulazna: Gospodinu su svagda / Kada na vama pokažem, A. Canjuga ili Kad na vama pokažem svetost svoju, T. Prša ili  Zazvat će me, Š. Marović ili  Gospodinu su svagda, A. Canjuga (br. 3) ili  Ja se kajem, PGPN  460

Otpjevni psalam: Riječi tvoje Gospodine, I. Špralja ili  Gospodine ti imaš, S. Grgat ili  Gospodine ti imaš, Š. Marović ili  Ti imaš riječi, A. Igrec

Prinosna: Bog nam posla svog, PGPN 462

Pričesna: O da bude radost, R. Taclik – M. Martinjak ili  Pred tobom padam nice, J. S. Bach

Završna: Stala plačuć tužna Mati, PGPN 484 ili  Ovo srce, M. Martinjak