III. Korizmena nedjelja

liturgijska godina B, III. Korizmena nedjelja

Ulazna: Kad na vama pokažem svetost svoju, T. Prša ili  Zazvat će me, Š. Marović ili  Gospodinu su svagda, A. Canjuga (br. 3) ili  Ja se kajem, PGPN  460

Otpjevni psalam: Riječi tvoje Gospodine, I. Špralja ili  Gospodine ti imaš, S. Grgat ili  Gospodine ti imaš, Š. Marović ili  Ti imaš riječi, A. Igrec

Prinosna: Bog nam posla svog, PGPN 462

Pričesna: O da bude radost, R. Taclik – M. Martinjak ili  Pred tobom padam nice, J. S. Bach

Završna: Stala plačuć tužna Mati, PGPN 484 ili  Ovo srce, M. Martinjak