Duhovna obnova za crkvene zborove

Duhovna obnova za crkvene zborove

Adventska duhovna obnova u organizaciji Hrvatskog društva crkvenih glazbenika i Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta održat će se u subotu, 17. prosinca 2016. Zagreb, Kaptol 29a., u 9. sati. Duhovna obnova, namijenjena je voditeljima, orguljašima i članovima crkvenih zborova Grada Zagreba, te svima zainteresiranima. Voditeljica je dr. sc. s. Marija Pehar docentica na Katedri za dogmatiku Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.