Dani fra Bernardina Sokola

Dani fra Bernardina Sokola

„Dani fra Bernardina Sokola“ od 18. do 20. svibnja 2018. u Splitu i Kaštel Sućurcu

Dani dr. fra Bernardina Sokola franjevca, glazbenika i hrvatskog mučenika, o 130. obljetnici rođenja (1888. – 2018.) Pod pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović Organizatori/suorganizatori: Franjevačka provincija sv. Jeronima – Zadar *Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela „Bijaći“ *Splitsko-dalmatinska županija *Katolički bogoslovni fakultet – Institut za crkvenu glazbu – Zagreb *Sveučilište u Splitu *Grad Kaštela *Hrvatska ratna mornarica – Zapovjedništvo – Split.

Organizacijski odbor:
dr. sc. fra Bernardin Škunca, dr. sc. Tonči Burić, dipl. oec. Milivoj Bratinčević, prof. dr. Mario Cifrak – KBF, Zagreb (počasni član), don Ivan Delić (župnik u Kaštel Sućurcu), dr. sc. fra Ante Bilokapić (gvardijan u samostanu na Poljudu), maestro fra Stipica Grgat, prof. dr. Mihovil Biočić, dr. sc. Vito Balić, dr. sc. Vladan Vuletin, Miro Luketin-Sarajčev, pravnik; Renata Dobrić, ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela, prof. dr. sc. Petar Kraljević.

 

P r o g r a m

PETAK – 18. svibnja, 20 sati

KONCERT SKLADBI FRA BERNARDINA SOKOLA
Mjesto održavanja: Franjevačka crkva Gospe od Zdravlja u Splitu
Missa iubilaris i odabrani Angelusi fra Bernardina Sokola
Ansambl Opere HNK u Splitu, dirigent maestro Ivo Lipanović

 

SUBOTA – 19. svibnja, 9 sati

ZNANSTVENI SKUP I PREDSTAVLJANJE POŠTANSKE MARKE
Mjesto održavanja: Nadbiskupska palača – Podvorje, Kaštel Sućurac
Otvorenje znanstvenog skupa:
Hrvatska himna
Miro Luketin Sarajčev: Fra Bernardinu Sokolu – mučeniku
Recitira: Mira Marinović Batić

PREDSTAVLJANJE POŠTANSKE MARKE
O značenju poštanske marke govore:
Ivan Akrap, dipl. iur., Ivo Pavelin, filatelist
Pjesma u povodu: Glasna, jasna – pjeva Nedo Kovačev

ZNANSTVENISKUP PRIJEPODNEVNI PROGRAM ŽIVOTNI PUT FRA BERNARDINA SOKOLA: * dr. sc. fra Stipe Nosić, Samostan male Braće u Dubrovniku: Iz životopisa fra B. Sokola, novije spoznaje * prof. dr. sc. Marko Trogrlić, Filzofski fakultet Sveučilišta u Splitu – Marijan Buljan, doktorand na studiju povijesti, Filozofski fakultet u Splitu: Vjersko i društveno stanje u Kaštelima od kraja 19. st. do kraja Drugog svjetskog rata * doc. dr. sc. Josip Dukić, povjesničar, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu: Komunističke čistke i ubojstvo fra B. Sokola * doc. dr. sc. Mladenko Domazet, povjesničar, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu: Kaštel Sućurac u vrijeme rođenja fra Bernardina Sokola * mo. Josip degl’ Ivellio, Zagreb, zborovođa, skladatelj: Fra Bernardin Sokol kao član Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ – Zmaj putaljski.

GLAZBENO STVARALAŠTVO FRA BERNARDINA SOKOLA: * mo. fra Stipica Grgat, orguljaš, dirigent, Samostan Gospe od Zdravlja, Split – dr. sc. Vito Balić, muzikolog, Umjetnička akademija u Splitu: Predstavljanje izvornih i novih notnih izdanja fra Bernardina Sokola s posebnim osvrtom na zbirku Angelusa * prof. dr. sc. Hana Breko- Kustura, muzikologinja, HAZU-Zagreb – dr. sc. Vito Balić, muzikolog, Umjetnička akademija u Splitu: Paradigme (liturgijskih) skladbi fra Bernardina Sokola, novi pogledi i pokušaj revalorizacije * prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić, muzikologinja, Umjetnička akademija u Splitu – dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo, muzikologinja, Umjetnička akademija u Splitu: Svjetovna glazba fra Bernardina Sokola * dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber, Sveučilište u Splitu, Odsjek za rani i predškolski odgoj: Stilske značajke pjesama biranih za Glazbene monologe; fra Bernardina Sokola * dr. sc. Vladan Vuletin, muzikolog, dirigent i skladatelj, Filozofski fakultet u Splitu: Fra Bernardin Sokol u krugu svećenika glazbenika u Kaštelima novijeg doba.

POSLIJEPODNEVNI PROGRAM, 15 sati Glazbeni prilog fra Bernardin Sokol: Iz glazbenih monologa, Zoran Velić, glasovir, Goran Velić, tenor FRA BERNARDIN SOKOL U PROMICANJU GLAZBENE KULTURE: * prof. dr. sc. pater Marijan Steiner, liturgičar i glazbenik, Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu: Uloga fra Bernardina Sokola u pokretanju inicijative za glazbenu reformaciju u Crkvi u Hrvata * dr. sc. Joško Ćaleta, etnomuzikolog i skladatelj, Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu: Doprinos fra Bernardina Sokola hrvatskoj etno-muzikologiji * prof. dr. sc. Edo Škulj, muzikolog, glazbenik, Ljubljana (Slovenija): Tragovi i odjeci fra Bernardinovih skladbi u Sloveniji. Okrugli stol, 17 sati Valorizacija glazbenog i pedagoškog djela fra Bernardina Sokola: sudjeluju glazbenici i muzikolozi, predvodi prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, muzikologinja.

Završetak Znanstvenog skupa
Riječ zahvale: fra Bernardin Škunca i Mili Bratinčević
Fra Bernardin Sokol: Angelus – pjeva Špiro Boban, HNK – Split
S Gospom na Hladi užežin mučeničke smrti
Mjesto održavanja: Kino dvorana „Sveti Juraj“ – Kaštel Sućurac, 20 sati
Dramski recital – Meditativna večer s fra Bernardinom Sokolom
Autorica teksta: Renata Dobrić
Scenarij: fra Bernardin Škunca Redateljica: Ksenija Prohaska, dramska nacionalna prvakinja HNK – Split
Uloge: Špiro Boban, tenor Opere HNK – Split (fra Bernardin Sokol), Pero Eranović, dramski umjetnik HNK – Split (narator). Glazbena pratnja: zbor župe sv. Jurja m. – Kaštel Sućurac; zbor časnih sestara franjevki, Split-Lovret

 

NEDJELJA – 20. svibnja

Liturgijsko i pučko slavlje, 11 sati Mjesto održavanja: Franjevačka crkva (ili u klaustar) u Splitu na Poljudu Svetu misu predvodi fra Ivan Sesar, generalni definitor franjevačkoga reda (Rim), u ime generalnoga ministra franjevačkoga reda, fra Michaela Perry (Rim) Pjevanje vodi mo. Andro Čalo, zbor Bijaćka vila, orguljska pratnja Borna Barišić, prof. U pučkom slavlju nakon Svete mise nastupaju: Župni zbor sv. Jurja m. – Kaštel Sućurac, Klapa Cambi – Kaštel Kambelovac, Klapa Podvorje – Kaštel Sućurac, Pučki pivači zbora Sv. Cecilija iz župe Uznesenja BDM – Kaštel Lukšić Voditeljica programa: Lejdi Oreb