Dani crkvene glazbe “Utjecaji crkvene glazbe na kršćansku kulturu”

Dani crkvene glazbe “Utjecaji crkvene glazbe na kršćansku kulturu”

Stručni skup Dani crkvene glazbe na temu “Utjecaji crkvene glazbe na kršćansku kulturu” održat će se 22. listopada 2021. godine u prostorijama Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, Vlaška 38.

Skup organiziraju Institut za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencija za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske.

Prijave za stručni skup primaju se prijavom na aplikaciju AZOO za osobe u tom sustavu, a za sve ostale u Tajništvu Instituta za crkvenu glazbu do 20. listopada 2021. godine (el. pošta: icg@kbf.unizg.hr ili na tel.: 01/4890-411).